AKTUALIZOVÁNO: Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2

AKTUALIZOVÁNO: Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vedoucí k ochraně obyvatelstva a prevenci v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 se od 11.3.2020 do 20.3.2020 jsou tréninky sportovního oddílu ZRUŠENY. Tréninky výkonnostního a vrcholového oddílu zůstávají zachovány ve standardním režimu.

Tréninky pro dospělé a dlouhodobé rezervace zůstávají v platnosti ve standardním režimu.

Důrazně však žádáme, abyste nenavštěvovali náš areál v případě jakýchkoli příznaků (zvýšená teplota, kašel, atd..) nebo návratu z rizikové oblasti. Stejně tak platí zákaz všem, kteří mají nařízené karanténní opatření.

Sledujte prosím náš web pro případné aktualizace.

Děkujeme za pochopení