Obchodní podmínky

Beachklub Ládví z.s.
Modřínová 1399/9,
Kobylisy, 182 00 Praha 8
IČO: 22735135
marketing@beachklubladvi.cz
+420 725 455 047

Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. 

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Storno podmínky

Pronájem kurtů, tréninky a turnaje

více jak 24 hodin předem – 0% storno
méně jak 24 hodin předem – 100% strono

Klient může rezervaci stornovat emailem na manager@beachklubladvi.cz. Peníze se vrací do kreditu uživatele.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektů údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)  tímto potvrzuje správnost uvedených údajů a jakožto zákonný zástupce dobrovolně souhlasí se zpracováváním níže uvedených osobních údajů. Beachklub Ládví z.s., Modřínová 1399/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8,IČO: 22735135 je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

  • Poskytovatel informačního systému a technické infrastruktury Flexbook, s.r.o. v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

  • jméno, příjmení, e-mail, telefonpro účely případného využití pro komunikaci mezi zákazníkem a spolkem, zejména pro marketingové účely, tj.pro zasílání, zejména emailem, informací o konání dalších akcí a produktů

Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá správce a zpracovatel pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. 

Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na dobu neurčitou.

Dále prohlašuji, že jsem byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o:

  • svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně emailem na marketing@beachklubladvi.cznebo poštou na adresu spolku. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě osobních údajů jež jsou zpracovávány z titulu členství ve spolku;
  • právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány;
  • právu vyžádat si opravu, doplnění či výmaz osobních údaj