Informační systém kroužků

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektů údajů

Zákonný zástupce, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) tímto potvrzuje správnost uvedených údajů a jako zákonný zástupce dobrovolně souhlasí se zpracováváním shora uvedených osobních údajů svého dítěte. Spolek Beachklub Ládví z.s. IČ: 22735135, se sídlem Modřínová 1399, Praha 8, 182 00 je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn.

Zpracovávané osobní údaje je správce povinen předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

Zákonný zástupce uděluje souhlas správci ke shromažďování, zpracování a evidenci svých osobních údajů jako zákonného zástupce svého dítěte a to ve shora uvedeném rozsahu (jméno, příjmení, e-mail, telefon) pro účely případného využití pro komunikaci mezi zákonným zástupcem a spolkem, zejména pro provozní situace či marketingové účely, tj.pro zasílání zejména emailem informací o konání dalších akcí a kurzů. Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používají zpracovatelé pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné či elektronické podobě. Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na celou dobu období trvání členství dítěte ve spolku a následně po dobu 3 let. Zákonný zástupce dále prohlašuje, že byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o: